IZGRADNJA TRGOVINE SPAR LENART

PROJEKT:

IZGRADNJA TRGOVINE SPAR LENART

NAROČNIK – INVESTITOR

SPAR SLOVENIJA d.o.o., Letališka 26, 1000 Ljubljana

LETO: 2020

OPIS

Investitor SPAR SLOVENIJA d.o.o. je v industrijski coni Lenart izgradil trgovsko stavbo z ureditvijo okolice ter vsemi potrebnimi priklopi na komunalno infrastrukturo.
Trgovski objekt je zgrajen v etažnosti P+1(delno). Maksimalni tlorisni gabarit znaša 45,6 m × 47,2 m, maksimalni višinski gabarit objekta znaša 8,00 m
Trgovski objekt je pritlične izvedbe z minimalno medetažo / nadstropjem. Dostop za stranke je iz ceste na severozahodu in jugozahodu, servisni dostop / dostava je predvidena iz severovzhodne strani obravnavanega območja. Na jugozahodni in jugovzhodni strani območja je urejeno parkirišče za stranke. Glavni vhod za stranke je na jugovzhodni strani, dostavna cona je na severozahodni strani objekta.
Streha je ravna, z minimalnimi nakloni in skrita za atiko objekta. Konstrukcije objekta predstavlja skeletna AB konstrukcija stebrov.
V objekt se vstopa iz jugovzhodne strani, pred objektom je tudi prostor za nakupovalne vozičke. Od vhodnega koridorja v notranjosti objekta je, v skladu z veljavnimi normativi in rešitvami tozadevnih trgovskih objektov, predviden vhodni in izhodni (blagajne) del funkcionalne zasnove prodajnega območja, razvidno v dispoziciji opreme.
Med prodajnim in skladiščnim prostorom se nahajajo oddelek prodaje mesa, kruha in delikatesa s pripadajočimi hladilnicami in zamrzovalnicami.