UREDITEV KOROŠKE CESTE Z GLAVNIM TRGOM

PROJEKT:

UREDITEV KOROŠKE CESTE Z GLAVNIM TRGOM

NAROČNIK – INVESTITOR

MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

LETO: 2020

OPIS

Dela so obsegala ureditev Koroške ceste in Glavnega trga z vso infrastrukturo; vodo, plinom, elektro vodi, telekomunikacijami, fekalno in meteorno kanalizacijo ter javno razsvetljavo.

Celotno območje je urejeno tako, da imajo pešci in kolesarji prednost pred motornimi vozili, kar ureja ustrezna prometna signalizacija, na odseku pa ni označenih prehodov za pešce in kolesarje. Na območju Koroške ceste je urejen dvosmerni promet mestnih avtobusov in vozil lokalnega prometa ter dostave in intervencijskih služb, velja pa tudi hitrostna omejitev 20 km/h. Vse tlakovane površine so izvedene v istem nivoju, zato je izboljšano območje skupnega prometa z urejenim kolesarskim prometom.

Območje urejanja je opremljeno s poenoteno urbano opremo, ki vključuje svetilke, klopi in druga sedala, koše za smeti in stojala za kolesa v nevtralnih barvah in iz trajnih materialov. Ker celotna lokacija prenove spada pod spomeniško zaščiteno območje, smo za tlakovanje voznih in pohodnih površin pri izvedbi uporabljali avtohtoni naravni kamen Pohorski tonalit. V teksturi ta namreč upošteva zgodovinski karakter mestnega jedra.